ŞifaChi

Size Özel Seanslarla Kendinizi Keşfedin…


Yorum bırakın

Omurga

omurgaOmurga; boyun bölgesinde 7 Cervical Omur, sırt bölgesinde 12 Thoracal Omur, bel bölgesinde 5 Lumbar omur ve kalça bölgesinde birbirine kaynamış 5 omurdan oluşan Sacrum ve Coccyx’den (kuyruk sokumu) oluşur.

Omurgada boyun, sırt ve bel bölgesinde 3 adet doğal kavis vardır.  Bu kavisler sayesinde omurga üzerine düşen yük miktarı minimuma indirilir ve esnek hareket sağlanır.

Omurlar üst üste gelerek, içinden omurilik ve sinirlerin geçtiği omurga kanalını oluştururlar.

Omurga, omuriliği ve sinirleri korur ve vücudumuzun hareketini sağlar.  Omurlar birbirlerine önde disk dediğimiz yastıkçıklar ile tutunurlar.  Diskler omurların birbirine sürtünmesini önleyen yumuşak suspansiyonlardır.  Disklerin görevi yürüme, oturma, yük kaldırma sırasında oluşan sarsıntıları emmek, omurların üzerine düşen yükü eşit olarak azaltarak, ağırlığı dengeli biçimde alt seviyeye iletmektir.

Omurga ayrıca ligamentler ve kaslar tarafından desteklenir.  Ligamentler diskleri ve omurları yerinde tutan sağlam şeritlerdir.  Kaslar ise hareketi denetler, omurgayı destekler ve sağlamlık kazandırır.

Omurilik ilgili omurların hizasından dallar vererek beynimizin verdiği emirleri, vücudumuzun diğer bölümlerine taşınmasından sorumludur.